FANDOM


Đế Quốc Thần Thánh Syl (シュール神聖帝国 Shūru Shinsei-Teikoku "The Holy Empire of Syl") là đất nước quân chủ chuyên chế do hoàng tộc Dugann nắm quyền hơn 300 năm.

Hoàng tộc Dugannsửa

Các thành viên hoàng tộc được nhắc đếnsửa

Johan Dugannsửa

Johan Dugann là hoàng đệ của hoàng đế nước Syl, và là cha của Jerry Dugann.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên