FANDOM


Nước Cộng Hoà Dân Chủ Don Mariones (ドンマリオンズ民主共和国 Donmarionzu Minshu-Kyōwa-Koku "The Democratic Republic of DonMariones") nằm ở phía Đông bờ biển nước Fantasia.

Thành phố được nhắc đếnsửa

Geotiasửa

Thành phố Geotia (ジオーティア Jiōtia) là thành phố du lịch lớn của nước cộng hoà Don Mariones. Phần đầu của Fake Truth II, Lanna, AsunaOrder đã ở trọ tại nhà nghỉ Capricorn ở ngoại ô thành phố này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên