FANDOM


Jero, hay còn được biết đến với những cái tên Lord Jero, Cherry McLord, Genderbender Maniac, là một thành viên của diễn đàn VnSharing.Net, chủ tịch của hội TFC (viết tắt từ Terrorist Fanclub).

Anh ta đã tạo ra Fake Truth, ban đầu vốn chỉ là một trò chơi viết lách truyện "tự sướng" của TFC, nhưng dần dà nội dung trong truyện đã phát triển đa dạng, làm cho một Fake Truth đơn thuần trở nên hấp dẫn hơn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên