FANDOM


Đây là một dạng của phép thuật Reality Mable, được đánh giá là một trong những phép thuật cao nhất mà con người có khả năng thi triển. Phép này sẽ tạo ra một thế giới dựa theo tâm hồn của người thi triển nó, trong thế giới này người đó có thể tự do áp đặt các quy luật, định luật tự nhiên theo ý mình.

Thường thì chỉ có những ma pháp sư mới có thể kởi động nó, và nếu dùng nó thì họ gần như trở nên bất tử. Linh hồn của họ thường sẽ đc giấu trong thế giới đó, bản thể ở ngoài chỉ là ảo ảnh,nếu nói nôm na thì giống như họ đang ngồi trước một màn hình vi tính và điểu khiển nhân vật của mình di chuyển trong thế giới thực. Cách duy nhất để đánh hạ họ là phải hủy diệt cùng lúc cả reality Mable đó, điều mà ko phải ai cũng làm đc.