FANDOM


Salamander có thể dẫn đến các kết quả sau:

  • Salamander, loài bò sát giống thằn lằn, thân đỏ, có thể phun lửa. Thường xuất hiện tại các rừng mưa và các khu vực nóng ẩm.
  • Salamander Queen, thằn lằn chúa, giống cái, to gấp rưỡi một thằn lằn đực trưởng thành.
  • Zalamander, giống họ hàng của Salamander, có lớp da dầy hơn và trên đầu có một lớp vẩy cứng trông như sừng. Sống quanh các miệng núi lửa. Thuộc vào loại quý hiếm, đuôi có thể dùng làm thuốc.
  • Động Salamander, núi Beor, ở bên sườn phía Tây núi Beor. Tận sâu trong động có một hồ dung nham nóng quanh năm. Số lượng Salamander sinh sống ở đây khá lớn. Hồ dung nham thông với miệng núi lửa phía Đông Bắc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên